Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Yamada Gohei Mochi

 
  • Higashikoken-776 Inuyama, Aichi 484-0081, Nhật Bản
cafe meal_takeaway restaurant store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: 11:00–16:30
  • Thứ Tư: 11:00–16:30
  • Thứ Năm: 11:00–16:30
  • Thứ Sáu: 11:00–16:30
  • Thứ Bảy: 11:00–16:30
  • Chủ Nhật: 11:00–16:30
Số điện thoại0568-61-0593
Trang chủ HPhttp://jfsoft.web.fc2.com/yamada-gohei/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)