Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Shimoyoshida Club - Cafe Restaurant

 
  • 2-chōme-8-12 Arakura, Fujiyoshida, Yamanashi 403-0011, Nhật Bản
cafe restaurant store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–17:00
  • Thứ Ba: 10:00–17:00
  • Thứ Tư: 10:00–17:00
  • Thứ Năm: 10:00–17:00
  • Thứ Sáu: 10:00–17:00
  • Thứ Bảy: 10:00–17:00
  • Chủ Nhật: 10:00–17:00
Số điện thoại0555-22-0144
Trang chủ HPhttp://www.fujikyu-railway.jp/sightseeing/article01.php

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)