Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tempura & Wine Kojima

 
  • 4-chōme-15-2 Meieki, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450-0002, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–20:00
  • Thứ Ba: 09:00–20:00
  • Thứ Tư: 09:00–20:00
  • Thứ Năm: 09:00–20:00
  • Thứ Sáu: 09:00–20:00
  • Thứ Bảy: 09:00–20:00
  • Chủ Nhật: 11:00–20:00
Số điện thoại052-561-2666
Trang chủ HPhttp://www.tenpura-kojima.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)