Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

伊勢屋 砂おろし

 
  • 〒484-0081 Aichi, Inuyama, Higashikoken, 東古券58
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–17:00
  • Thứ Ba: 10:00–17:00
  • Thứ Tư: 10:00–17:00
  • Thứ Năm: 10:00–17:00
  • Thứ Sáu: 10:00–17:00
  • Thứ Bảy: 10:00–17:00
  • Chủ Nhật: 10:00–17:00
Số điện thoại0568-61-5502

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)