Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Le Grand Kyu Karuizawa

 
  • Kyūkaruizawa-469-4 Karuizawa, Kitasaku-gun, Nagano 389-0102, Nhật Bản
lodging
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Số điện thoại0267-41-2030
Trang chủ HPhttps://www.legrand-karuizawa.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)