Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

函館山ロープウェイ山麓駅

 
  • 19-7 Motomachi, Hakodate, Hokkaido 040-0054, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–21:00
  • Thứ Ba: 10:00–21:00
  • Thứ Tư: 10:00–21:00
  • Thứ Năm: 10:00–21:00
  • Thứ Sáu: 10:00–21:00
  • Thứ Bảy: 10:00–21:00
  • Chủ Nhật: 10:00–21:00
Số điện thoại0138-23-3105
Trang chủ HPhttp://334.co.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)