Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Nagoya TV Tower

 
  • 3-chōme-6-15先 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0003, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–19:00
  • Thứ Ba: 10:00–19:00
  • Thứ Tư: 10:00–19:00
  • Thứ Năm: 10:00–19:00
  • Thứ Sáu: 10:00–19:00
  • Thứ Bảy: 10:00–19:00
  • Chủ Nhật: 10:00–19:00
Số điện thoại052-325-2951
Trang chủ HPhttp://www.nagoya-tv-tower.co.jp/