Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Cafe

 
  • Tomo-623-5 Tomochō, Fukuyama, Hiroshima 720-0201, Nhật Bản
cafe store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–17:00
  • Thứ Ba: 11:00–17:00
  • Thứ Tư: 11:00–17:00
  • Thứ Năm: 11:00–17:00
  • Thứ Sáu: 11:00–17:00
  • Thứ Bảy: 11:00–17:00
  • Chủ Nhật: 11:00–17:00
Số điện thoại084-982-2116
Trang chủ HPhttps://m.facebook.com/shion.tomonoura/?locale2=ja_JP

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)