Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

旧新潟税関庁舎

 
  • 3437-8 Midorimachi, Chūō-ku, Niigata, 951-8014, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:30–17:00
  • Thứ Ba: 09:30–17:00
  • Thứ Tư: 09:30–17:00
  • Thứ Năm: 09:30–17:00
  • Thứ Sáu: 09:30–17:00
  • Thứ Bảy: 09:30–17:00
  • Chủ Nhật: 09:30–17:00