Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

The Niigata Saitou Villa

 
  • 576 Nishiōhatachō, Chūō-ku, Niigata, 951-8104, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: 09:30–17:00
  • Thứ Tư: 09:30–17:00
  • Thứ Năm: 09:30–17:00
  • Thứ Sáu: 09:30–17:00
  • Thứ Bảy: 09:30–17:00
  • Chủ Nhật: 09:30–17:00
Số điện thoại025-210-8350
Trang chủ HPhttp://saitouke.jp/