Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Akiyoshido Cave

 
  • Akiyoshidai Shuhocho Akiyoshi, Mine, Yamaguchi 754-0511, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:30–17:30
  • Thứ Ba: 08:30–17:30
  • Thứ Tư: 08:30–17:30
  • Thứ Năm: 08:30–17:30
  • Thứ Sáu: 08:30–17:30
  • Thứ Bảy: 08:30–17:30
  • Chủ Nhật: 08:30–17:30
Số điện thoại0837-62-0018
Trang chủ HPhttps://karusuto.com/spot/akiyoshido/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)