Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Komurasaki (Kamitori Center Branch)

 
  • 8-16 Kamitōrichō, Chūō-ku, Kumamoto, 860-0845, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–15:30, 18:00–21:30
  • Thứ Ba: 11:00–15:30, 18:00–21:30
  • Thứ Tư: 11:00–15:30, 18:00–21:30
  • Thứ Năm: 11:00–15:30, 18:00–21:30
  • Thứ Sáu: 11:00–15:30, 18:00–21:30
  • Thứ Bảy: 11:00–15:30, 18:00–21:30
  • Chủ Nhật: 11:00–15:30, 18:00–21:30
Số điện thoại096-325-8972
Trang chủ HPhttp://www.komurasaki.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)