Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

さくら桟敷 歌舞伎座店

 
  • 〒104-0061 Tōkyō-to, Chuo City, Ginza, 4-chōme−12−15 歌舞伎座B2木挽町広場
store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:30–18:30
  • Thứ Ba: 09:30–18:30
  • Thứ Tư: 09:30–18:30
  • Thứ Năm: 09:30–18:30
  • Thứ Sáu: 09:30–18:30
  • Thứ Bảy: 09:30–18:30
  • Chủ Nhật: 09:30–18:30
Số điện thoại03-6228-4439
Trang chủ HPhttps://sakurasajiki.storeinfo.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)