Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Hanadako

 
  • 9-26 Kakudachō, Kita-ku, Osaka, 530-0017, Nhật Bản
meal_takeaway restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–23:00
  • Thứ Ba: 10:00–23:00
  • Thứ Tư: 10:00–23:00
  • Thứ Năm: 10:00–23:00
  • Thứ Sáu: 10:00–23:00
  • Thứ Bảy: 10:00–23:00
  • Chủ Nhật: 10:00–23:00
Số điện thoại06-6361-7518
Trang chủ HPhttp://shinume.com/shop/%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%A0%E3%81%93/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)