Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Thành Osaka

 
  • 1-1 Ōsakajō, Chūō-ku, Osaka, 540-0002, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–17:00
  • Thứ Ba: 09:00–17:00
  • Thứ Tư: 09:00–17:00
  • Thứ Năm: 09:00–17:00
  • Thứ Sáu: 09:00–17:00
  • Thứ Bảy: 09:00–17:00
  • Chủ Nhật: 09:00–17:00
Số điện thoại06-6941-3044
Trang chủ HPhttps://www.osakacastle.net/