Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Mitsui Outlet Park Makuhari

 
  • 〒261-0021 Chiba, Mihama-ku, Hibino, 2-chōme−6−1
shopping_mall
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–20:00
  • Thứ Ba: 10:00–20:00
  • Thứ Tư: 10:00–20:00
  • Thứ Năm: 10:00–20:00
  • Thứ Sáu: 10:00–20:00
  • Thứ Bảy: 10:00–20:00
  • Chủ Nhật: 10:00–20:00
Số điện thoại043-212-8200
Trang chủ HPhttps://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/