Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Fukuyama Castle Museum

 
  • 1 Chome-8 Marunouchi, Fukuyama, Hiroshima 720-0061, Nhật Bản
museum
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–17:00
  • Thứ Ba: 09:00–17:00
  • Thứ Tư: 09:00–17:00
  • Thứ Năm: 09:00–17:00
  • Thứ Sáu: 09:00–17:00
  • Thứ Bảy: 09:00–17:00
  • Chủ Nhật: 09:00–17:00
Số điện thoại084-922-2117
Trang chủ HPhttp://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyamajo/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)