Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

府民の森 ほしだ園地 管理事務所

 
  • 5019-1 Hoshida, Katano, Osaka 576-0011, Nhật Bản
park
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–17:00
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 09:00–17:00
  • Thứ Năm: 09:00–17:00
  • Thứ Sáu: 09:00–17:00
  • Thứ Bảy: 09:00–17:00
  • Chủ Nhật: 09:00–17:00
Số điện thoại072-891-0110
Trang chủ HPhttp://osaka-midori.jp/mori/hoshida/