Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tân Thảng Sơn - Thiển Gian Công Viên - Trung Linh Tháp

 
  • 3353-1 Arakura, Fujiyoshida, Yamanashi 403-0011, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Ga gần nhấtShimoyoshida Station

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)