Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Sushi Noike

 
  • 3-chōme-2-3 Yanaka, Taito City, Tōkyō-to 110-0001, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:30–14:00, 16:30–22:00
  • Thứ Ba: 11:30–14:00, 16:30–22:00
  • Thứ Tư: Đóng cửa
  • Thứ Năm: 11:30–14:00, 16:30–22:00
  • Thứ Sáu: 11:30–14:00, 16:30–22:00
  • Thứ Bảy: 11:30–14:00, 16:30–22:00
  • Chủ Nhật: 11:30–20:00
Số điện thoại03-3821-3922
Trang chủ HPhttp://www.sushi-noike.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)