Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Yamazaki Menjiro

 
  • 1-8 Nishinokyō Kitaenmachi, Nakagyō-ku, Kyoto, 604-8462, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 11:30–14:00, 18:00–22:00
  • Thứ Năm: 11:30–14:00, 18:00–22:00
  • Thứ Sáu: 11:30–14:00, 18:00–22:00
  • Thứ Bảy: 11:30–14:00, 18:00–22:00
  • Chủ Nhật: 11:30–14:00, 18:00–22:00
Ga gần nhấtEMMACHI STATION
Language日本語
Số điện thoại075-463-1662

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)