Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Kanran -Hygge dig i Setouchi-

 
  • 1003-1 Takumachōtsumu, Mitoyo, Kagawa 769-1105, Nhật Bản
lodging
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Số điện thoại0875-83-5651
Trang chủ HPhttp://kanran.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)