Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Konparu Osu

 
  • 3-chōme-20-19 Ōsu, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0011, Nhật Bản
cafe store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:00–21:00
  • Thứ Ba: 08:00–21:00
  • Thứ Tư: 08:00–21:00
  • Thứ Năm: 08:00–21:00
  • Thứ Sáu: 08:00–21:00
  • Thứ Bảy: 08:00–21:00
  • Chủ Nhật: 08:00–21:00
Số điện thoại052-241-3883
Trang chủ HPhttp://www.konparu.co.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)