Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Fukuzenji Temple Taichoroh

 
  • Tomo-2 Tomochō, Fukuyama, Hiroshima 720-0201, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:00–17:00
  • Thứ Ba: 08:00–17:00
  • Thứ Tư: 08:00–17:00
  • Thứ Năm: 08:00–17:00
  • Thứ Sáu: 08:00–17:00
  • Thứ Bảy: 08:00–17:00
  • Chủ Nhật: 08:00–17:00
Số điện thoại084-982-2705
Trang chủ HPhttp://www.fukuyama-kanko.com/hyaka/spot059.html

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)