Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Đền Itsukushima

 
  • 1-1 Miyajimachō, Hatsukaichi-shi, Hiroshima 739-0588, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 06:30–17:30
  • Thứ Ba: 06:30–17:30
  • Thứ Tư: 06:30–17:30
  • Thứ Năm: 06:30–17:30
  • Thứ Sáu: 06:30–17:30
  • Thứ Bảy: 06:30–17:30
  • Chủ Nhật: 06:30–17:30
Số điện thoại0829-44-2020
Trang chủ HPhttp://www.itsukushimajinja.jp/