Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

麺屋 さん田

 
  • 7-4 Saiinoiwakechō, Ukyo Ward, Kyoto, 615-0035, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: 11:00–14:00, 18:00–21:00
  • Thứ Tư: 11:00–14:00, 18:00–21:00
  • Thứ Năm: 11:00–14:00, 18:00–21:00
  • Thứ Sáu: 11:00–14:00, 18:00–21:00
  • Thứ Bảy: 11:00–14:00, 18:00–21:00
  • Chủ Nhật: 11:00–14:00, 18:00–21:00
Ga gần nhấtSaiin Station
Language日本語
Số điện thoại075-321-5556
Trang chủ HPhttps://twitter.com/biri2everymen

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)