Coronavirus (COVID-19) Advisory Information
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Suma-dera

 
  • 4-chōme-6-8 Sumaderachō, Suma-ku, Kobe, Hyogo 654-0071, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:30–17:00
  • Thứ Ba: 08:30–17:00
  • Thứ Tư: 08:30–17:00
  • Thứ Năm: 08:30–17:00
  • Thứ Sáu: 08:30–17:00
  • Thứ Bảy: 08:30–17:00
  • Chủ Nhật: 08:30–17:00
Số điện thoại078-731-0416
Trang chủ HPhttp://www.sumadera.or.jp/