Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

信濃川やすらぎ堤緑地 (左岸)

 
  • 〒951-8132 Niigata, Chūō-ku, 一番掘通町地先
park
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Số điện thoại025-223-7403
Trang chủ HPhttps://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/park/shoukai/area/cyuoku/p_yasuragitei.html

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)