Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Sushi Chiharu

 
  • 〒553-0003 Osaka, Fukushima-ku, Fukushima, 5-chōme−12−14 コーポ福島 1F
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–14:00, 17:00–23:00
  • Thứ Ba: 11:00–14:00, 17:00–23:00
  • Thứ Tư: 11:00–14:00, 17:00–23:00
  • Thứ Năm: 11:00–14:00, 17:00–23:00
  • Thứ Sáu: 11:00–14:00, 17:00–23:00
  • Thứ Bảy: 11:00–14:00, 17:00–23:00
  • Chủ Nhật: 11:00–14:00, 17:00–23:00
Số điện thoại06-6450-8685
Trang chủ HPhttp://sushi-chiharu.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)