Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Kanemori Red Brick Warehouse

 
  • 14-12 Suehirochō, Hakodate, Hokkaido 040-0053, Nhật Bản
shopping_mall
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:30–19:00
  • Thứ Ba: 09:30–19:00
  • Thứ Tư: 09:30–19:00
  • Thứ Năm: 09:30–19:00
  • Thứ Sáu: 09:30–19:00
  • Thứ Bảy: 09:30–19:00
  • Chủ Nhật: 09:30–19:00
Số điện thoại0138-27-5530
Trang chủ HPhttps://www.hakodate-kanemori.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)