Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

CLASSICOセトウチ珈琲【クラシコセトウチコーヒー】

 
  • 583 Takumachōtsumu, 三豊市 香川県 769-1105, Nhật Bản
cafe store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–18:00
  • Thứ Ba: 10:00–18:00
  • Thứ Tư: Đóng cửa
  • Thứ Năm: 10:00–18:00
  • Thứ Sáu: 10:00–18:00
  • Thứ Bảy: 10:00–18:00
  • Chủ Nhật: 10:00–18:00
Số điện thoại0875-82-9045
Trang chủ HPhttp://classico-setouchi.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)