Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

鶏金商店

 
  • 2-chōme-2-18-5 Ōsu, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0011, Nhật Bản
meal_takeaway restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–19:00
  • Thứ Ba: 10:00–19:00
  • Thứ Tư: 10:00–19:00
  • Thứ Năm: 10:00–19:00
  • Thứ Sáu: 10:00–19:00
  • Thứ Bảy: 10:00–19:00
  • Chủ Nhật: 10:00–19:00

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)