Coronavirus (COVID-19) Advisory Information
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

粟島海洋記念館本館(旧粟島海員学校本館)

 
  • 1541 Takumachō Awashima, Mitoyo, Kagawa 769-1108, Nhật Bản
museum
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: 09:00–16:00
  • Thứ Tư: 09:00–16:00
  • Thứ Năm: 09:00–16:00
  • Thứ Sáu: 09:00–16:00
  • Thứ Bảy: 09:00–16:00
  • Chủ Nhật: 09:00–16:00
Số điện thoại0875-84-7884