Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

カフェ ド リオン ブルー

 
  • 1-chōme-38-13 Nagono, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450-0001, Nhật Bản
cafe
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–19:00
  • Thứ Ba: 11:00–19:00
  • Thứ Tư: Đóng cửa
  • Thứ Năm: 11:00–19:00
  • Thứ Sáu: 11:00–19:00
  • Thứ Bảy: 09:00–18:00
  • Chủ Nhật: 09:00–18:00
Số điện thoại052-433-8811
Trang chủ HPhttps://cafedelyon.net/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)