Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Goryōkaku Tower

 
  • 43-9 Goryōkakuchō, Hakodate, Hokkaido 040-0001, Nhật Bản
museum store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–18:00
  • Thứ Ba: 09:00–18:00
  • Thứ Tư: 09:00–18:00
  • Thứ Năm: 09:00–18:00
  • Thứ Sáu: 09:00–18:00
  • Thứ Bảy: 09:00–18:00
  • Chủ Nhật: 09:00–18:00
Số điện thoại0138-51-4785
Trang chủ HPhttps://www.goryokaku-tower.co.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)