Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Inaniwa Hoshi-udon Sato Yosuke Asakusa

 
  • 1-chōme-30-12 Asakusa, Taito City, Tōkyō-to 111-0032, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–20:00
  • Thứ Ba: 10:00–20:00
  • Thứ Tư: 10:00–20:00
  • Thứ Năm: 10:00–20:00
  • Thứ Sáu: 10:00–20:00
  • Thứ Bảy: 10:00–20:00
  • Chủ Nhật: 10:00–20:00
Số điện thoại03-5830-8173
Trang chủ HPhttps://www.sato-yoske.co.jp/shop/asakusa/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)