Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Kaga City Tourist Information Center

 
  • 〒922-0423 Ishikawa, Kaga, Sakumimachi, O, ヲ6−2
travel_agency
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:45–17:30
  • Thứ Ba: 08:45–17:30
  • Thứ Tư: 08:45–17:30
  • Thứ Năm: 08:45–17:30
  • Thứ Sáu: 08:45–17:30
  • Thứ Bảy: 08:45–17:30
  • Chủ Nhật: 08:45–17:30
Số điện thoại0761-72-6678
Trang chủ HPhttp://tabimati.net/midokoro/detail_kanko.php?p=2827