Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

歌舞伎座ギャラリー

 
  • 〒104-0061 Tōkyō-to, Chuo City, Ginza, 4-chōme−12−番 15号 歌舞伎座タワ 5階
art_gallery
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 09:00–17:00
  • Thứ Năm: 09:00–17:00
  • Thứ Sáu: 09:00–17:00
  • Thứ Bảy: Đóng cửa
  • Chủ Nhật: 09:00–17:00
Số điện thoại03-3545-6886
Trang chủ HPhttp://www.kabuki-za.co.jp/kairou/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)