Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tsuruhashi Fugetsu

 
  • 〒530-0017 Osaka, Kita-ku, Kakudachō, 8−47, Hankyu Grand Building, 29F
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–23:00
  • Thứ Ba: 11:00–23:00
  • Thứ Tư: 11:00–23:00
  • Thứ Năm: 11:00–23:00
  • Thứ Sáu: 11:00–23:00
  • Thứ Bảy: 11:00–23:00
  • Chủ Nhật: 11:00–23:00
Số điện thoại06-6367-8002
Trang chủ HPhttps://fugetsu.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)