Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

御舟宿いろは

 
  • 670, 鞆 鞆町 福山市 広島県 720-0201, Nhật Bản
cafe lodging meal_takeaway restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–16:00
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 11:00–16:00
  • Thứ Năm: 11:00–16:00
  • Thứ Sáu: 11:00–16:00
  • Thứ Bảy: 11:00–16:00
  • Chủ Nhật: 11:00–16:00
Số điện thoại084-982-1920
Trang chủ HPhttps://www.tomo-iroha.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)