Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

志々島の休けい処「くすくす」

 
  • 397 Takumachō Shishijima, Mitoyo, Kagawa 769-1109, Nhật Bản
cafe
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:30–11:30, 14:30–15:50
  • Thứ Ba: 10:30–11:30, 14:30–15:50
  • Thứ Tư: 10:30–11:30, 14:30–15:50
  • Thứ Năm: 10:30–11:30, 14:30–15:50
  • Thứ Sáu: 10:30–11:30, 14:30–15:50
  • Thứ Bảy: 10:30–11:30, 14:30–15:50
  • Chủ Nhật: 10:30–11:30, 14:30–15:50
Số điện thoại090-1598-5885

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)