Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Takeda

 
  • 〒160-0004 Tōkyō-to, Shinjuku City, Yotsuya, 1-chōme−4−2 峯村ビル 1F
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–15:00, 17:00–21:00
  • Thứ Ba: 11:00–15:00, 17:00–21:00
  • Thứ Tư: 11:00–15:00, 17:00–21:00
  • Thứ Năm: 11:00–15:00, 17:00–21:00
  • Thứ Sáu: 11:00–15:00, 17:00–21:00
  • Thứ Bảy: 11:00–15:00
  • Chủ Nhật: Đóng cửa
Số điện thoại03-3357-6004
Trang chủ HPhttp://ameblo.jp/yotsuya-takeda

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)