Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Sankoinari Shrine

 
  • Kitakoken-41-1 Inuyama, Aichi 484-0081, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–17:00
  • Thứ Ba: 09:00–17:00
  • Thứ Tư: 09:00–17:00
  • Thứ Năm: 09:00–17:00
  • Thứ Sáu: 09:00–17:00
  • Thứ Bảy: 09:00–17:00
  • Chủ Nhật: 09:00–17:00
Số điện thoại0568-61-0702
Trang chủ HPhttps://inuyama.gr.jp/facility/facility-42357

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)