Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Kobe Gyudon Hiroshige

 
  • 1-chōme-22-21 Nakayamatedōri, Chūō-ku, Kobe, Hyogo 650-0004, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–15:00, 18:00–23:00
  • Thứ Ba: 11:00–15:00, 18:00–23:00
  • Thứ Tư: 11:00–15:00, 18:00–23:00
  • Thứ Năm: 11:00–15:00, 18:00–23:00
  • Thứ Sáu: 11:00–15:00, 18:00–23:00
  • Thứ Bảy: 11:00–15:00, 18:00–23:00
  • Chủ Nhật: 11:00–15:00, 18:00–23:00
Số điện thoại078-222-6611

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)