Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Legoland Japan Resort

 
  • 〒455-8605 Aichi, Nagoya, Minato-ku, Kinjōfutō, 2-chōme−2−1
amusement_park
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–16:00
  • Thứ Ba: 10:00–16:00
  • Thứ Tư: 10:00–16:00
  • Thứ Năm: 10:00–16:00
  • Thứ Sáu: 10:00–16:00
  • Thứ Bảy: 10:00–16:00
  • Chủ Nhật: 10:00–16:00
Số điện thoại0570-058-605
Trang chủ HPhttp://www.legoland.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)