Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Legoland Japan Resort

 
  • LEGOLAND Japan Limited, 2-2-1 Kinjoufutou, 2丁目 金城ふ頭 港区 名古屋市 愛知県 455-8605, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–17:00
  • Thứ Ba: 10:00–17:00
  • Thứ Tư: 10:00–17:00
  • Thứ Năm: 10:00–17:00
  • Thứ Sáu: 10:00–17:00
  • Thứ Bảy: 10:00–18:00
  • Chủ Nhật: 10:00–18:00
Số điện thoại050-5840-0505
Trang chủ HPhttp://www.legoland.jp/