Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

十八番

 
  • 2-chōme-18-7 Nishiasakusa, Taito City, Tōkyō-to 111-0035, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–16:00, 17:30–21:00
  • Thứ Ba: 11:00–16:00, 17:30–21:00
  • Thứ Tư: 11:00–16:00, 17:30–21:00
  • Thứ Năm: 11:00–16:00, 17:30–21:00
  • Thứ Sáu: 11:00–16:00, 17:30–21:00
  • Thứ Bảy: 11:00–16:00, 17:30–21:00
  • Chủ Nhật: Đóng cửa
Số điện thoại03-3844-0108

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)