ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

H.I.S. Japan Bus Tour

ระยะเวลาที่ใช้ได้:11/7/2019 - 30/1/2021

กรุณาใส่รหัสคูปองว่า "MATCHA201907"ในขณะทำการจองบนเว็บไซต์ทางการH.I.S.