เที่ยวชมซาเกะมง ของยานากาวะ

เมืองแห่งน้ำ ยานากาวะ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกๆ ปีจะเป็นช่วงฤดูกาลที่มีสีสันมากที่สุด ตั้งแต่ในอดีตเมืองยานากาวะมีประเพณีการขอพรให้เด็กผู้หญิงเกิดและเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนกระทั่งในปัจจุบัน เป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยตุ๊กตาฮินะและเครื่องประดับสีสันสดใสที่เรียกว่า ซาเกะมง ระหว่างช่วงทริปเที่ยวชมเทศกาลฮินะและซาเกะมง ที่มีจนถึง 3 เมษายน ทั้งร้านค้าอาคารบ้านเรือนต่างๆ จะประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับของเทศกาลฮินะ ทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยสีสันสดใสสวยงาม ในวันที่ 17 มีนาคมจะมีพาเหรดทางน้ำซึ่งเป็นการล่องเรือที่มีตุ๊กตาฮินะแสนน่ารักลงเรือไปด้วย เป็นช่วงที่น่าไปเที่ยวชมยานากาวะมาก!