image header
image avatar
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองวากะยามะ
เมืองแห่งการพักผ่อน ที่คนท้องถิ่นต่างภาคภูมิในประวัติศาสตร์และความอบอุ่นสบายใจ ซึ่งหาไม่ได้ในเมืองใหญ่

เมืองวากะยามะเดินทางจากเมืองใหญ่แสนสะดวก จะนั่งรถไฟหรือขับรถจากโอซาก้าก็ใช้เวลาแค่เพียง 1 ชั่วโมง หรือนั่งรถลีมูซีนจากสนามบินนานาชาติคันไซ 40 นาที นอกจากสีเขียวชอุ่มแล้ว ที่นี่ยังมีทิวทัศน์ทะเลให้ชื่นชม โดยเมืองเด่น ๆ มีได้แก่คาดะและอ่าววากะอุระ ส่วนในเขตเมืองต้องไม่พลาดเที่ยวชมปราสาทวากะยามะและวัดคิมิอิเดระ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรม อิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอะทำให้เมืองวากะยามะมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี การประมงและการเกษตรสมบูรณ์ มีปลาทะเลสดใหม่และผลิตผลทางการเกษตรสารพันเป็นสินค้าเด่นประจำท้องถิ่น และที่สำคัญ ในเมืองวากะยามะมีโรงแรมออนเซ็นมากถึง 14 แห่งให้ผู้มาเยือนได้พ้กผ่อนกายใจ สัมผัสไมตรีของผู้คนท้องถิ่นซึ่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ธรรมชาติ ทิวทัศน์ อาหาร ออนเซ็น พร้อมสรรพขนาดนี้หาได้ที่นี่

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองวากะยามะ Articles

ไม่พบบทความ

Recommended spots for สมาคมการท่องเที่ยวเมืองวากะยามะ

ไม่มีจุด