image header
image avatar
สภาส่งเสริมฮิโรชิม่าเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบริเวณกว
เราจะถ่ายทอดเสน่ห์ของฮิโรชิม่าที่ไม่เพียงแต่เป็นมรดกโลกเท่านั้น

ด้วยการใช้ไอทีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และทรัพยากรทางวัฒนธรรมของฮิโรชิม่า เราจะสร้างนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค ・รองรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวขาเข้า ・การวางแผนโครงการและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ・การสนับสนุนการฟื้นฟูในระดับภูมิภาค

สภาส่งเสริมฮิโรชิม่าเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบริเวณกว Articles

ไม่พบบทความ

Recommended spots for สภาส่งเสริมฮิโรชิม่าเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบริเวณกว

ไม่มีจุด